piątek, 30 sierpnia 2013

Przeglądarka zdjęć w Excelu

W czasie dwóch prowadzonych szkoleń z VBA dla Excel w Krakowie i Wrocławiu padło pytanie o możliwość stworzenia czegoś na wzór przeglądarki zdjęć w Excelu w oparciu o nazwy plików graficznych umieszczonych w kolumnie arkusza.

Oczywiste pytanie, które również zadałem brzmiało- po co i dlaczego mielibyśmy tworzyć takie rozwiązanie? Jak się okazało, i tu będę bazował na podobnych elementach uzyskanych odpowiedzi, chodziło o szybką i skuteczną weryfikację jak wygląda dany produkt w bazie produktów danej firmy.

Poniżej przedstawiam wariant uproszczony przygotowany w trzech krokach. Wszelkie modyfikacje i rozszerzenia są jak najbardziej możliwe i zalecane.

Krok 1. Tworzymy listę plików graficznych. 
W tym celu w komórce A1 dowolnego arkusza proszę wprowadzić ścieżkę do katalogu, w którym znajdują się nasze pliki graficzne, np: c:\Users\Imię Naziwsko\Documents\Moje obrazy.

Następnie proszę wywołać poniższe makro, którego celem będzie utworzenie listy wszystkich plików graficznych JPG począwszy od rzędu 11 w kolumnie A.

Krok 2.  Wstawianie i usuwanie grafiki.
Poniższe dwa makra będą odpowiedzialne za wyświetlenie oraz usunięcie pliku graficznego z naszego arkusza. Dodatkowe informacje na temat ich działania zawarte są w komentarzach wewnątrz kodu.


Krok 3. Automatyczne działanie z pomocą obsługi zdarzenia.
Na koniec połączymy nasze makra ze zdarzeniem. Chcemy bowiem aby wyświetlił się nam obraz tylko wtedy, gdy zaznaczymy pojedynczą komórkę w kolumnie zawierającej nazwę pliku, a w każdym z pozostałych przypadków chcemy usunąć zbędną grafikę. W tym celu w module naszego arkusza dodamy następujący kod obsługi zdarzenia Worksheet_SelectionChange:


poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Nawiasy mają znaczenie!- procedura parametryzowana

Myślę, że wielu programistów nie zdaje sobie sprawy z faktu, że wywołując zewnętrzną procedurę parametryzowaną Sub ma znaczenie to, czy parametry zostaną podane w nawiasie czy też nie. Chodzi o różnicę, którą obrazują następujące składnie wywołania:


Zanim wyjaśnię  różnicę i przyczynę różnicy najlepiej będzie jeżeli spojrzymy na przykład:

Wywołanie procedury Foo sprawi, że najpierw otrzymamy w wyniku 'Hello', a następnie uzyskamy wartość zmiennej 'Hello World". Skąd ta różnica? Otóż ujęcie argumentów procedury w nawias (wywołanie 1 powyżej) zmienia typ parametru z ByRef na ByVal, to zaś sprawia, że zmienna przekazana do podprocedury `Boo` nie zmienia swojej wartości. Przekazanie argumentu bez nawiasu sprawia, że parametr jest typu ByRef a więc wszystkie operacje na nim wykonane w podprocedurze zostaną również przekazane do procedury nadrzędnej.

Podobną różnicę w zachowaniu i wyniku wywołania podprocedury znajdziemy korzystając z instrukcji Call. W tym przypadku dodatkowy nawias będzie zmieniał tryb przekazania parametru. Obrazują to następujące przykłady:

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

MS Word- podmiana akcji przycisku na wstążce

Aplikacja MS Word udostępnia ciekawą i praktyczną opcję, która umożliwia zamianę standardowej akcji wywołanej dowolnym przyciskiem znajdującym się na wstążce na akcję własną użytkownika. Proces zamiany jest relatywnie łatwy do wykonania i zaprogramowania choć od razu muszę zaznaczyć rzecz ważną- podmiana ta dotyczyć będzie wskazanego szablonu lub dokumentu. Nie zmienia ona akcji danego przycisku dla wszystkich dokumentów. Tak czy inaczej rozwiązanie to znajduje szereg praktycznych i przydatnych zastosowań. Żałuję też jednocześnie, że podobnych rozwiązań nie da się zrealizować we wszystkich aplikacjach MS Office.

Aby osiągnąć cel opisany w powyższym wprowadzeniu musimy wykonać kilka kroków i operacji. Całość zaprezentuję na bazie aktualizacji działania przycisku Wersja Robocza w zakładce Widok aplikacji MS Word 2010 (przycisk zaznaczony na poniższym zrzucie ekranu).Krok 1. Otwieramy dokument, w którym chcemy zapisać zindywidualizowane zachowanie przycisku.

Krok 2. Przechodzimy do zakładki i wywołujemy polecenie: Widok >> Makra >> Wyświetl makra.

Krok 3. W wyświetlonym oknie Makra, w jego środkowej części z listy rozwijalnej Makra w: wybieramy opcję: Polecenia programu Word.

Krok 4. Chyba najtrudniejszy z etapów- na otrzymanej liście makr musimy odnaleźć i zaznaczyć to makro, które (wydaje się nam) powiązane jest z danym przyciskiem. Czym się kierować w poszukiwaniach- intuicją i logiką opartą o nazwy zakładek, nazwę grupy poleceń czy wreszcie nazwę naszego przycisku, który modyfikujemy.

W naszym przykładzie od razu trafimy na pewną trudność- otóż przycisk Wersja robocza nie będzie reprezentowany przez makro ViewDraft  lecz makro ViewNormal. Aby się przekonać czy dokonaliśmy właściwego wyboru możliwe, że będziemy musieli wykonać i powtórzyć kilka kolejnych kroków.

Proszę pamiętać, aby zaznaczyć wybrane makro i nie zmieniać tego zaznaczenia!

Krok 5. W naszym oknie Makra na liście Makra w: dokonujemy ponownej zmiany- tym razem wskazujemy tam plik Worda, z którym chcemy powiązać indywidualne ustawienia przycisku.

Wskazówka! jeżeli w tym kroku zamiast pliku wskażemy odpowiedni  szablon, np. Normal.Dotm, to nasza zmiana obsługi przycisku powiązana zostanie z tym szablonem a w konsekwencji ze wszystkimi dokumentami, które na bazie szablonu powstaną.

Krok 6. Klikamy w przycisk Utwórz w wyniku czego zostaniemy przeniesieni do edytora VBA w obszar utworzonego makra (proszę zwrócić uwagę na lokalizację kodu- znajduje się on w module w naszym dokumencie). W tym konkretnym przypadku makro powinno mieć następującą postać:

Krok 7. W tym momencie każda modyfikacja, która zostanie dokonana w otrzymanym makrze zostanie jednocześnie powiązana z przyciskiem 'Wersja robocza'. Przekonajmy się o tym dodając do naszego kodu proste polecenie:


A następnie proszę przejść do aplikacji MS Word i wcisnąć przycisk, którego kod poddaliśmy modyfikacji.

Krok 8. Proszę pamiętać o zapisaniu naszego pliku w wariancie z obsługą makr, a więc rozszerzeniem DOCM.poniedziałek, 12 sierpnia 2013

Zapisanie zakresu komórek arkusza w postaci pliku JPG

Niniejsze rozwiązanie znane jest wielu praktykom VBA, szczególnie tym osobom, które wysyłają  fragmenty arkusza w postaci grafiki wstawionej w wiadomości e-mail.

Jak wyglądać będzie makro, którego zadaniem będzie zapisanie utworzenie pliku graficznego JPG prezentującego fragment obszaru arkusza? Pełne rozwiązanie poniżej. W tym wypadku wszystkie dodatkowe komentarze zostały umieszczone poniżej.


I jeszcze dwa obrazy graficzne na koniec- zrzut ekranu z naszą tabelą, która została poddana procesowi exportu oraz plik, który powstał w wyniku działania powyższego makra.

poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Testowanie zgodności ciągów tekstowych- wyrażenia regularne RegExp- 4/4

W ostatnim wpisie dot. wyrażeń regularnych RegExp chciałbym zwrócić uwagę metodę .Execute, którą wykorzystałem poprzednio w celu odnalezienia i pobrania adresu e-mail z podanego ciągu tekstowego.

Metoda .Execute zwraca kolekcję Matches Collection, która zawiera wszystkie wystąpienia ciągów tekstowych spełniających określone kryteria.  W tej sytuacji w relatywnie łatwy sposób możemy pobrać elementy odpowiadające naszemu wzorcowi.

Prześledźmy to na jednym tylko przykładzie, którego zadaniem będzie pobranie wszystkich adresów e-mail z podanego ciągu tekstowego. W zakresie dalszego zrozumienia zastosowania kolekcji Matches odsyłam do komentarzy w poniższym kodzie.