czwartek, 29 maja 2014

Sprawdzenie warunku zapisanego w zmiennej tekstowej

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kryteria i warunki zostały określone w postaci zmiennych tekstowych co obrazuje poniższy przykład:

Dim Warunek As String
Warunek = "1=1"
lub też
Warunek = "1+5=6"
albo
Warunek = "A=A"

Czy istnieje możliwość aby sprawdzić prawdziwość powyższych warunków w kodzie VBA? Otóż i tak i nie. W zakresie warunków oparty o liczby możemy sięgnąć po funkcję Evaluate i zweryfikować prawdziwość powyższych przykładów:

Warunek = "1=1"
Debug.Print Evaluate(Warunek) >> True

Warunek = "1+5=6"
Debug.Print Evaluate(Warunek) >> True

Warunek = "1+5=7"
Debug.Print Evaluate(Warunek) >> False

Problemem jest jednak poniższy zapis dot. zmiennych tekstowych, który zwróci błąd:

Warunek = "A=A"
Debug.Print Evaluate(Warunek) >> Error 2029

Metoda Evaluate zadziała prawidłowo dla poniższego zapisu warunku opartego o parametry tekstowe, a więc wartości ujęte w dodatkowe wewnętrzne cudzysłowy:

Warunek = """A""=""A"""
Debug.Print Evaluate(Warunek)
>>True

Warunek = """A""=""a"""
Debug.Print Evaluate(Warunek)
>> True

Warunek = """A""=""Z"""
Debug.Print Evaluate(Warunek)
>> False

środa, 21 maja 2014

Pobieranie informacji dot. systemu operacyjnego i parametrów komputera- 2/2

Zgodnie z obietnicą zaprezentuję dwa przykłady wykorzystania WMI z poziomu kodu VBA.

Przykład 1. Pobranie informacji dot. parametrów procesora:


Warto zwrócić uwagę, że w powyższym przykładzie wystarczy podmienić zapytanie SQL aby uzyskać informacje dot. innych parametrów naszego systemu lub komputera.

Przykład 2. Pobranie informacji o otwartych procesach i zamknięcie wszystkich dot. aplikacji MS Word.


Warto pamiętać, że metoda Terminate zamyka aplikację bez dodatkowych pytań o zapisanie dokumentów. Oczywiście powyższe zadanie można wykonać szybciej odpowiednio konstruując zapytanie SQL co prezentuje poniższy kod VBA:


piątek, 16 maja 2014

Pobieranie informacji dot. systemu operacyjnego i parametrów komputera- 1/2

WMI (Windows Management Instrumentation) to zagadnienie, na które trafiłem całkiem przypadkiem na stronie www.stackoverflow.com. Po głębszej analizie możliwości implementacji WMI w kodzie VBA uznałem, że warto podzielić się tą wiedzą z czytelnikami.

Czym jest WMI? Zacytuję za Wikipedią: "WMI (ang. Windows Management Instrumentation) – zestaw protokołów i rozszerzeń systemu Windows umożliwiających zarządzanie i dostęp do zasobów komputera, takich jak adaptery sieciowe, aktualnie otwarte programy, lista procesów, odczyty z wbudowanych czujników temperatury, odczytów woltomierzy itp."

Co w praktyce możemy zrobić dzięki WMI? Oto kilka przykładowych możliwości:
 • uzyskać informacje o systemie operacyjnym
 • uzyskać listę procesów uruchomionych w systemie, w tym zamykać procesy
 • uzyskać parametry wykorzystania dysków
 • uzyskać informacje dot. procesora komputera
 • uzyskać parametry pamięci RAM
 • a nawet zamknąć system operacyjny.
Użycie WMI w kodzie VBA wymagać będzie utworzenia referencji do obiektu:
lub

Kolejnym krokiem będzie stworzenie właściwego zapytania SQL skierowanego do odpowiedniej tabeli systemowej. Oto przykłady:

 • parametry systemu operacyjnego: "Select * from Win32_OperatingSystem"
 • parametry procesora: "Select * from Win32_Processor"
 • parametry uruchomionych procesów: "Select * from Win32_Process"
  (powyższy mechanizm pozwala wylistować ID procesu, na bazie którego możemy np. zamknąć określony proces z poziomu kodu VBA)
 • Listę plików określonego folderu: "Select * From Cim_DataFile " & _
                 "Where Drive = 'C:' And Path = '\\Instalki\\'")
   
Dodatkowe przykłady zastosowań bez problemu można znaleźć w sieci choć w szczególności polecam ten link ze strony Microsoft MSDN.  Szerszy opis WMI znajduje się również na stronie Microsoft MSDN.

W kolejnym poście zaprezentuję dwa gotowe przykłady wykorzystania WMI listujące informacje o parametrach procesora oraz zamykające procesy spełniające określone kryteria.

poniedziałek, 5 maja 2014

Wydajność i efektywność 2/2- Mikrooptymalizacja

Wracam do tematów związanych z optymalizacją i tym razem skupię się na drobiazgach, a więc mikroelementach, które potrafią mieć znaczący wpływ na szybkość wykonywanego kodu.

1. Instrukcje warunkowe:
 • należy stosować wielostopniową instrukcję If...ElseIf...Else...End If w miejsce instrukcji Select Case
 • nie należy stosować instrukcji IIf() gdyż każdorazowo sprawdza warunki dla prawy i fałszu
 • używać krótką formę porównawczą If CzyPrawda Then... w miejsce If CzyPrawda=True Then...
 • w pracy z tekstem nie używać modułowej deklaracji Option Compare Text. Gdy porównujemy teksty używać instrukcji UCase(), LCase() lub parametrów vbCompareText gdzie dostępne
 • sprawdzając, czy zmienna przechowuje tekst używać konstrukcji If Len(tekst) =0 Then... zamiast If tekst ="" Then...
 • przed ustawieniem właściwości, gdy nie mamy pewności jej bieżącego stanu, warto sprawdzić jej bieżącą wartość. Odczyt wartości właściwości wykonywany jest szybciej niż zmiana właściwości.
2. Obiekty i zewnętrzne biblioteki:
 • nie używać ogólnej deklaracji As Object
 • używać techniki wczesnego wiązania
 • używać dłuższej techniki wczesnego wiązania, zamiast:
     Dim myObject As New ObjectType
        stosować:
  Dim myObject As ObjectType
  Set myObject = New ObjectType
 • wykorzystywać instrukcję With...End With
3. Inne zagadnienia:
 • co oczywiste lecz warte przypomnienia- zawsze stosujemy właściwy typ zmiennych, typ Variant nie powinien być wykorzystywany
 • używać funkcji konwersji typów (CInt, CDbl, CSng, itp) przy przekazywaniu wartości różnych typów pomiędzy zmiennymi
 • operacje dzielenia dla licz całkowitych wykonywać z odwrotnym operatorem dzielenia A\B zamiast A/B
 • w pracy ze zmiennymi tekstowymi używać funkcji tekstowych: Mid$, Left$, Right$
 • wykonując szereg operacji na zakresie warto przenieść zakres do tablicy i dalsze analizy wykonywać na tablicy
 • w procesie pobierania i zwracania wartości pomiędzy komórkami arkusza i zmiennymi stosować zmienne typu Double dzięki czemu unikniemy procesu konwersji, formatowania, zaokrąglania, itp.
Na koniec przypomnę najważniejszą z technik, o której wspomniałem w poprzednim poście poświęconym zagadnieniom optymalizacji- nie zapominajmy o A w VBA...

Przy okazji zapraszam na prowadzone przez nas szkolenia z zakresu programowania w VBA, które organizujemy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W czasie naszych kursów VBA prezentujemy szereg technik związanych z efektywnym programowaniem.