piątek, 8 maja 2015

Konwersja tablicy Array na Recordset

Tablice Array są istotnym elementem wielu rozwiązań tworzonych w VBA. Co zrobić jednak w sytuacji gdy określoną tablicę (jedno- lub wielowymiarową) chcemy przefiltrować ze względu na określone zmienne kryteria? W Excelu rozwiązanie to wydaje się być proste - przenieść tablicę do komórek Excela i zastosować filtrowanie. Co jednak zrobić w kodzie VBA stworzonym w innych aplikacjach z pakietu Office? Odpowiedź jest relatywnie prosta- należy przekonwertować tablicę Array na obiekt ADODB.Recordset aby następnie zyskać możliwość filtrowania danych zgodnie z zasadami języka SQL. Myślę więc, że każdy kto spotkał się z podobnym problemem może uznać niniejsze zagadnienie za interesujące.

Krok 1- tworzymy referencję do biblioteki ADODB z poziomu edytora VBA (Menu >> Tools >> References... >> zaznaczamy Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library)

Krok 2- tworzymy tablicę array przenosząc komórki Excela do tablicy lub tworząc ją na poziomie kodu. Krok 3- tworzymy obiek ADODB.Recordset i konfigurujemy pola tego obiektu Krok 4- przenosimy dane z tablicy do obiektu Recordset Krok 5- tak utworzony obiekt możemy swobodnie filtrować korzystając z właściwości .Filter obiektu Recordset. W poniższym kodzie efekt filtrowania testujemy przenosząc wybrane wartości obiektu Recordset do komórek arkusza Excel.