wtorek, 28 stycznia 2014

Okno wyboru folderu

W czasie prowadzonych szkoleń z podstaw VBA dla MS Excel prezentuję jedną z podstawowych technik wyboru folderu z wykorzystaniem wbudowanego okna FileDialogs. Szybko może przypomnę tą technikę w trzech krokach:

1. kod VBA


2. którego efektem dziania jest następujące okno wyświetlane użytkownikowi3. w efekcie wybrania przez użytkownika określonego folderu zwracany jest wynik w postaci ścieżki do tego folderu:


Alternatywne rozwiązanie opiera się  o wykorzystanie zewnętrznej biblioteki Shell.  W wyniku wywołania odpowiednich funkcji wybór folderu odbywa się w oparciu o inne okno, bardziej znane ze środowiska Windows niż samego pakietu Office.


W jaki sposób wygląda kod do tego typu okna. Ponieważ naszym celem jest uzyskanie informacji o wskazanej przez użytkownika ścieżce dlatego też samo rozwiązanie ukrywamy najczęściej w funkcji VBA a nie procedurze. Oto przykładowa funkcja wyświetlająca powyższe okno:

Powyższa funkcja nie jest mojego autorstwa lecz uwzględnia moje modyfikacje i uproszczenia. Wiele wariantów tego rozwiązania można odnaleźć w sieci. Stosuję jednak to rozwiązanie o wiele chętniej niż wariant standardowo wbudowany w środowisko VBA prezentowany na początku niniejszego postu.

Pozostała jeszcze kwestia wywołania tej funkcji. W tym celu wystarczy nam poniższy fragment kodu:


Sam wynik, jak łatwo się domyślić, będzie identyczny jak w pierwszym przypadku:

czwartek, 23 stycznia 2014

Wypełnianie tablicy Array określoną wartością

Tablice Array, podobnie zresztą jak wszystkie zmienne, w momencie ich deklaracji uzyskują wartość domyślną dla danego typu. I tak np. poniższe tablice przyjmą następujące wartości początkowe:

a. liczby całkowite, wartość początkowa równa 0 (zero)

b. ciągi tekstowe, wartość początkowa- pusty ciąg tekstowy

c. tablica wariant, wartość początkowa- pusta (Empty)

Co należałoby zrobić aby utworzyć tablicę, której elementy zostaną zainicjowane z inną niż domyślna (zerowa) wartość przyjmując jednocześnie założenie, że nie chcemy w tym celu korzystać z pętli? Poniżej kilka z możliwych rozwiązań.

1. Funkcja API FillMemory dla tablic typu Byte
Jeżeli naszą tablicę chcemy wypełnić wartościami z przedziału - do 255 możemy posłużyć się następującym rozwiązaniem opartym o funkcję API:

Składnia funkcji FillMemory:

FillMemory Destination, Length, Fill
gdzie:
Destination to punkt startowy w pamięci deklarowany jako dolny indeks (indeksy) naszej tablicy,
Length to ilość elementów tablicy
Fill to wartość jaką będziemy wypełniać tablicę

2. Evaluate i funkcja arkuszowa
Dla każdego innego rozwiązania możemy posłużyć się poniższą kombinacją funkcji Evaluate, funkcji arkuszowych i deklaracji tablicowych. Poszczególne kroki tej metody zostały opisane w postaci komentarzy w poniższym kodzie.
Uwaga! Rozwiązanie to tworzy tablice z dolnym indeksem równym 1 (a nie 0, co jest wartością domyślną)


3. Kombinacja funkcji arkuszowej i funkcji VBA
W wariancie tym tworzymy tymczasowy ciąg tekstowy składający się z zadanej ilości powtórzeń. Następnie konwertujemy ten ciąg na tablice z wykorzystaniem funkcji Split.

Uwaga końcowa! Po powyższe rozwiązania warto sięgać w sytuacji, kiedy ilość elementów w tablicy przekracza około 10 tyś. W przeciwnym wypadku wystarczy posłużyć się zwykłą pętlą co, choć nie jest efektowne, będzie rozwiązaniem efektywnym.

piątek, 17 stycznia 2014

Metoda Find w aplikacji MS Word- Przykład 2

Około 3 miesięcy temu opublikowałem pierwszy przykład wykorzystania metody .Find w aplikacji Word. Teraz chciałbym zaprezentować kolejny z przykładów pochodzący z konkretnej 'życiowej' sytuacji.

Niekiedy zdarza się, że importujemy do dokumentu MS Word treść innego dokumentu pochodzącego z innego systemu lub aplikacji. W wyniku takiej operacji utworzony dokument zawiera szereg wpisów (linii, paragrafów), które stanowią symbole podziału sekcji, stron, znaki specjalne pochodzące z tamtego systemu, itp. Generalnie uznać je można za błędne wpisy, które chcemy szybko i skutecznie usunąć. Jak pozbyć się niechcianych paragrafów szybko i skutecznie? Z pomocą przyjdzie nam oczywiście metoda .Find.

Krok 1. Utwórzmy nowy losowy dokument zgodnie z opisem z poprzedniego posta wpisując na jego początku =Lorem(30,1) i wciskając enter. Dodajmy kilka linijek zaczynających się od symboli specjalnych, np. [+], [-]. Całość mogłaby prezentować się następująco:Krok 2. Określmy parametry początku linii, które chcemy usunąć i umieśćmy je w tablicy Array naszego dokumentu. W naszym przykładzie chcemy usunąć: wszystkie linie (paragrafy) zaczynające się od słowa "Donec", liter "In" oraz symboli "[+]" i "[-]". W rozwiązaniu, które wykona tą operację szczególnie warto zwrócić uwagę na rzędy, w których występują znaki typu []()+- itp. Są to symbole specjalne stosowane w technice Find i dlatego w sposób szczególny musimy je wyróżnić. W tym celu przed każdym z tych znaków musimy wstawić symbol backslash: "\".

Poniższe makro wykona za nas operację usuwania wskazanych, niechcianych wierszy. Dodatkowe uwagi umieszczone zostały w postaci komentarzy w treści kodu.

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Evaluate czyli... (2/2)

Metoda Evaluate raz jeszcze... Tym razem zaprezentuję, jak myślę, zaskakujące dla wielu czytelników zastosowaniu tej instrukcji, a więc metoda Evaluate jako sposób na skróconą definicję tablic Array.

Skrócona metoda tworzenia tablicy jedno- lub wielowymiarowej opiera się na stworzeniu ciągu tekstu gdzie:
a) symbole {} oznaczają definicję tablicy
b) każdy przecinek rozdziela elementy tablicy należące do tego samego jej wymiaru
d) każdy średnik rozdziela wymiary tablicy.
Skrócona metoda ma swoje źródło w sposobie definiowana tablic Array po stronie komórki Excela. Tam właśnie wykorzystujemy w/w symbole i technikę. Evaluate pozwoli nam więc na przeniesienie rozwiązania znanego z aplikacji Excel do środowiska VBA.

Oto przykład tworzenia tablicy Array:

Stwórzmy teraz tablicę dwuwymiarową w krótszym zapisie:

Stosując skrócony zapis funkcji Evaluate możemy powyższy przykład skrócić do absolutnego minimum:

Wykonanie powyższych przykładów i zwrócenie wartości do arkusza Excel obrazuje poniższy zrzut ekranu.
Metoda Evaluate jest metodą szybką, wydajną, efektywną. Umożliwia stosowanie skróconego zapisu w wielu sytuacjach. Jednym z problemów z jakim się spotkamy w pracy z Evaluate to proces debugowania tej instrukcji. Zagadnienia tego nie będę omawiał przyjmując założenie, że stosowanie Evaluate nie sprawi nikomu problemu. :)

wtorek, 7 stycznia 2014

Evaluate czyli... (1/2)

Zgodnie ze słownikową definicją 'evaluate' znaczy 'oceniać, szacować'. Zgodnie z definicją metody Evaluate języka VBA dodać należy do polskich odpowiedników także słowo 'konwertować, zamieniać'. A czym w praktyce jest metoda Evaluate i w jakich przypadkach warto i należy po nią sięgnąć? Spójrzmy na tą metodę przez pryzmat przykładów.

1. Zwracanie wyniku funkcji arkuszowych i obliczeń matematycznych
Z pewnością znany jest czytelnikom dostęp do funkcji arkuszowych z wykorzystaniem obiektu WorksheetFunction. Poniższe zapisy zwracają wartość sumy dla obszaru A1:A2

Alternatywnie podobną operację wykonamy z pomocą metody Evaluate:


Wobec faktu, że nawiasy kwadratowe są odpowiednikiem instrukcji Evaluate także i ten zapis będzie odpowiadał powyższemu przykładowi:


Skoro zaś Evaluate dokonuje obliczeń matematycznych dlatego też możemy rozszerzyć nasz powyższy przykład:

2. Odwołanie do zakresu komórek- konwersja tekstu na obiekt
Metoda Evaluate pozwala na stosowanie krótkiego zapisu adresu komórek. Poniższe trzy odwołania są poprawne:

Co ciekawe, zgodnie z informacjami znajdującymi się w sieci ostatnie z odwołań należy do najbardziej efektywnych (najszybszych). Podobnie zresztą metody Evaluate wykona szybciej obliczenia w porównaniu do zastosowania obiektu WorksheetFunction z przykładu 1.

Evaluate możemy również wykorzystać w pracy z obszarami nazwanymi. Oto przykłady zarówno w odniesieniu do wykonywania obliczeń jak i pracy z zaznaczeniem.


W sieci znaleźć można szereg opinii na temat tego, że instrukcja Evaluate nie jest...doceniana. Chyba się z tym zgodzę i przyznam, że sam niezmiernie rzadko z niej korzystam. Nie sposób jednak nie wiedzieć o jej istnieniu. Z pewnością należy mieć też na uwadze, że wprowadzenie skróconego zapisu opartego o kwadratowe nawiasy może nie być czytelne dla szeregu początkujących programistów. Warto pokusić się o odpowiedni komentarz w naszym kodzie przy pierwszym wystąpieniu skróconego zapisu metody Evaluate.

Metoda Evaluate ma jeszcze jedno ciekawe i zaskakujący wykorzystanie. Ale o tym w osobnym- kolejnym- poście...