poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Paste i PasteSpecial... częsty błąd

Niniejszy wpis jest ostrzeżeniem i przypomnieniem dot. operacji wklejania. Zauważyłem ostatnio zarówno w swoich relacjach zawodowych jak i w internecie kilka wpisów sugerujących wątpliwości związane z metodami Paste i PasteSpecial.

Na początek krótki przegląd dostępnych rozwiązań:
1. obiekt Range posiada wyłącznie metodę PasteSpecial
2. obiekt Worksheet posiada metody Paste i PasteSpecial
3. I jako ciekawostkę dodam, że szereg innych obiektów może również posiadać metodę Paste, np. Chart.Paste

A teraz prosty przykład z prawidłowymi zapisami operacji wklejania. Naszym celem jest skopiować zakres komórek A1:A10 z aktywnego arkusza do tego samego arkusza w kolejnych kolumnach B:E. Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe komentarze w przykładowym kodzie.

Sytuacja bardzo podobnie będzie wyglądać w przypadku kopiowania kształtu (figury, wykresu i innych obiektów warstwy rysunkowej). Tu schemat postępowania I dostępne metody będą podobne co obrazuje poniższy przykład:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz