poniedziałek, 29 lutego 2016

Ostatni biznesowy dzień miesiąca (funkcja)

Dziś krótka odpowiedź na pytanie- jak pobrać datę odpowiadającą ostatniemu dniu miesiąca z pominięciem weekendu? Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w sobotę lub niedzielę naszym celem będzie otrzymanie daty odpowiadającej piątkowi poprzedzającemu ten weekend. Poniżej gotowe rozwiązanie w postaci funkcji UDF. Proszę też zwrócić uwagę na ten zapis: którego celem jest zwrócenie daty ostatniego dnia miesiąca (poprzedniego).
Warto przy okazji też podkreślić, że funkcja DateSerial() jest funkcją bardzo elastyczną, która umożliwia wprowadzenie ilości miesięcy spoza przedziału 1-12 co powoduje automatyczną konwersję na odpowiedni miesiąc dokonując przejścia przez kolejne lata (mniejsze od 0- lata wcześniejsze, większe od 12- lata późniejsze). Podobnie kwestia wygląda w zakresie dni, gdzie dopuszczalne są wartości spoza przedziału 1-31, a czego przykład widać w powyższej funkcji.

środa, 24 lutego 2016

Szybka kowersja daty w zapisie String do typu Date

W czasie jednego ze szkoleń z obszarów Access VBA pojawiło się pytanie dot. sposobu konwersji daty przekazywanej w postaci ciągu tekstowego w układzie YYYYMMDD na układ daty YYYY-MM-DD.

Pierwsze podejście, bardzo klasyczne i naturalne, to rozebranie otrzymanego tekstu na czynniki z wykorzystaniem instrukcji Left(), Right() i Mid(), a następnie wykorzystanie funkcji DateSerial() i stworzenie z tego daty. rozwiązanie to mogło by wyglądać następująco:

Tymczasem okazuje się, że z pomocą funkcji Format() możemy bardzo skutecznie skrócić powyższy zapis zyskując dodatkową elastyczność. Oto przykłady:

Oczywiście zachęcam do samodzielnych dalszych eksperymentów z wykorzystaniem funkcji Format.