czwartek, 4 grudnia 2014

Sumowanie liczb (rzeczywistych) w dokumencie Word (2 z 2)

O ile sumowanie liczb całkowitych było proste (co zaprezentowałem w poprzednim poście), o tyle suma liczb rzeczywistych wymaga dodatkowych zabiegów.

Osoby znające zagadnienie związane z wykorzystaniem znaków specjalnych w wyszukiwaniu (wildcards) lub techniki Regular Expresion z pewnością spodziewały się, że wystarczy minimalnie przerobić wzorzec wyszukiwania aby uzyskać oczekiwany efekt. Otóż nic bardziej mylnego, następujący zapis:


niestety nie sprawdza się w aplikacji Word. Po prostu nie jest dopuszczalne aby ilość znaków określić na 'zero lub więcej' co kryje się w zapisie {0;}.

Owszem, jesteśmy blisko rozwiązania tworząc następujący wzorzec:


tyle tylko, że powyższy schemat wyszuka również wszystkie przecinki w dokumencie i spróbuje je zsumować co w efekcie wygeneruje błąd. Pozostaniemy jednak przy tym rozwiązaniu i aby było skuteczne dodamy odpowiedni mechanizm obsługi błędów. Całość rozwiązania prezentuje poniższy kod.


środa, 3 grudnia 2014

Sumowanie liczb (całkowitych) w dokumencie Word (1 z 2)

Tym razem temat wywołany na jednym z forów poświęconych programowaniu w VBA- w jaki sposób zsumować wszystkie wartości liczbowe w dokumencie Word, w określonym zaznaczeniu.
W sytuacji gdyby rzecz dotyczyła sumy w tabeli w dokumencie moglibyśmy sięgnąć po odpowiednie pola sumujące. Tym razem chodzi jednak o dowolny zaznaczony obszar.

Rozwiązanie podzielę na dwie części- sumowanie liczb całkowitych- i ten wariant zostanie zaprezentowany w niniejszym poście- oraz sumowanie liczb rzeczywistych, co jak się okaże jest relatywnie prostym zadaniem.

Aby zsumować liczby rzeczywiste najlepszym rozwiązaniem jest zastosować obiekt Find dla odpowiednio skonstruowanego klucza wyszukiwania z wykorzystaniem znaków specjalnych (wildcards). Poniższy kod realizuje to zadanie wyświetlając na końcu komunikat z podsumowaniem.

Powyższe rozwiązanie w wariancie sumującym liczby rzeczywiste opublikowany zostanie już jutro.