poniedziałek, 30 czerwca 2014

Arkusz startowy gdy makra zostały wyłączone

Na początek opis problemu:
 • skoroszyt posiada dwa arkusze- MacroDisabled i MacroEnabled
 • w sytuacji gdy skoroszyt jest otwierany z dostępem do makr automatycznie wyświetlony powinien zostać arkusz MacroEnabled. Ten punkt możemy uznać za prosty i oczywisty gdyż wszystko czego potrzebujemy to prosta procedura zdarzenia Private Sub Workbook_Open()
 • w sytuacji gdy skoroszyt otwierany jest bez dostępu do makr zawsze wyświetlony ma być arkusz MacroDisabled. Niestety, nie możemy sięgnąć po procedurę zdarzenia gdyż makra są wyłączone.
 • z tego samego skoroszytu korzystamy naprzemiennie w opcji Macro Enabled i Macro Disabled
 • lista zakładek arkuszowych jest ukryta (opcjonalnie arkusze mogą być ukryte) dlatego też po otwarciu pliku w opcji MacroDisabled nie jesteśmy w stanie ręcznie przejść do arkusza MacroEnabled.
Jedyna sytuacja, która staje się problematyczna to moment, gdy po otwarciu pliku w opcji MacroEnabled (krok 1) następuje otwarcie pliku w opcji MacroDisabled (krok 2). Krok 1 otwiera arkusz Enabled lecz musi zamknąć skoroszyt w opcji Disabled. Oczywiście możemy wykorzystać zdarzenie Workbook_BeforeSave lecz należy pamiętać, że staje się to problematyczne gdy użytkownik ostatecznie postanawia wrócić do pracy i nie zamyka skoroszytu. W tej sytuacji aktywowany zostałby arkusz Disabled i dalsza praca nie mogła by być kontynuowana.

Poniżej prezentuję proponowane rozwiązanie tej sytuacji wraz z dodatkowymi komentarzami.

Krok 1. otwarcie skoroszytu z dostępem do makr (MacroEnabled). Wykorzystamy zdarzenie Open w celu aktywacji arkusza:


Krok 2. zapisanie arkusza w sytuacji, gdy skoroszyt został otwarty w wariancie MacroEnabled. Wykorzystamy zdarzenie Before_Save oraz dodatkową procedurę pomocniczą:


Krok 3. w osobnym module tworzymy zmienną publiczną oraz kod przywracający aktywny arkusz:

piątek, 20 czerwca 2014

Export wybranych obszarów komórek do pliku PDF

Podstawowy sposób zapisania w formacie PDF obszarów komórek Excel opiera się na wykorzystaniu metody .ExportAsFixedFormat. Warto jednak wiedzieć, że metoda ta dostępna jest dla różnych obiektów na różnych poziomach hierarchii:

 • komórek- obiekt Range
 • arkusza- obiekt Worksheet
 • skoroszytu- obiekt Workbook

1. Obiekt Range udostępnia metodę wprost umożliwiając stworzenie instrukcji:


Warto jednak pamiętać o możliwości wykorzystania innych metod definiowania obiektu Range. Poniższy przykład również jest prawidłowy lecz co ciekawe- każdy z obszarów wewnątrz instrukcji Union zostanie zapisany na osobnej stronie dokumentu PDF:


Powyższa techniki nie zadziała oczywiście dla obszarów pochodzących z różnych arkuszy. W wariancie tym, co ważne, ignorowane są jednak obszary wydruku które są istotne przy eksporcie opisanym w punkcie 2 i 3 poniżej.

2. Obiekt Worksheet umożliwia wydrukowanie całego arkusza lub jego części ustawionej jako obszar wydruku:

3. Obiekt Workbook również posiada metodę .ExportAsFixFormat a jej wykorzystanie spowoduje eksport wszystkich ustawionych obszarów wydruku lub całych arkuszy do pliku PDF:


Co powinniśmy zrobić jeżeli chcemy wyeksportować do PDF różne obszary z różnych arkuszy? W takiej sytuacji musimy w pierwszym kroku ustawić obszary wydruku indywidualnie dla każdego arkusza wykorzystując poniższe dostępne techniki:

a następnie wywołać metodę eksportu dla skoroszytu.


poniedziałek, 16 czerwca 2014

Blokada edycji zakładek w dokumencie MS Word

Poniższy problem został wywołany niedawno na forum StackOverflow.Com i można go opisać w następujących kilku słowach:

W jaki sposób zablokować dostęp do zakładek dokumentu jednocześnie umożliwiając edycję pozostałych elementów dokumentu?

Całkiem ciekawe rozwiązanie tego problemu opiera się na wykorzystaniu obiektów ContentControl (CC) i zdarzeń powiązanych z tym obiektami. Co ważne, rozwiązanie to dostępne jest począwszy od wersji 2007 aplikacji MS Word.

Krok 1. Każdą zakładkę w dokumencie musimy umieścić wewnątrz obiektu ContentControl. Jeżeli nie chcemy wykonywać tej operacji ręcznie wystarczy uruchomić proste makro:


Krok 2. Zakładamy, że naszym celem jest uniemożliwienie edycji bez blokowania obiektu ContentControl. W tym celu wykorzystamy zdarzenie powiązane z tego typu obiektami i wymusimy zmianę zaznaczenia w sytuacji gdy użytkownik kliknie wewnątrz obiektu CC:


Alternatywnie krok 1 można rozszerzyć o mechanizm blokowania edycji obiektu CC i jednocześnie zrezygnować z obsługi zdarzenia obiektów CC. W tym wypadku zamiast kroków 1 i 2 zastosujemy poniższy rozszerzony kod z kroku 1:


piątek, 6 czerwca 2014

Imitacja zdarzenia MouseOver (Hover) dla komórki Excela...

...czyli jak wywołać makro pod wpływem najechania wskaźnikiem myszy nad określoną komórkę Excela.

Znawcy VBA z pewnością od razu domyślają się, że nie chodzi o wykorzystanie zdarzenia gdyż do wersji Office 2013 w zasobie dostępnych zdarzeń nie znajdziemy takiego, które wywoła efekt MouseOver dla komórki Excela. Okazuje się jednak, że efekt ten możemy uzyskać połączywszy ze sobą dwa elementy:
 • własną funkcję użytkownika (UDF), wewnątrz której zdefiniujemy określoną akcję wywoływaną pod wpływem najechania myszą nad komórkę
 • formułę komórkową HIPERŁĄCZE (opcjonalnie połączoną z formułą JEŻELI).
Zanim zaprezentuję określony kod nakreślmy oczekiwany scenariusz:
 • komórka A1 zawierać będzie tekst: "Najedź myszą w celu uzyskania dodatkowych informacji"
 • komórka B1 zawierać będzie tekst: "Wyłącz dodatkowe informacje"
 • najechanie myszą na komórki A1 i B1 będzie odpowiednio odkrywać i ukrywać obiekt Shape zawierający dodatkowe informacje (kształt Shape w naszym przypadku nazywa się "ShapeTip1")
Krok 1. Zacznijmy od stworzenia funkcji UDF, której zadaniem będzie pobranie parametru decydującego o odkryciu/ukryciu kształtu:


Krok 2. W arkuszu tworzymy kształt i ustawiamy jego nazwę na ShapeTip1.

Krok 3. W komórce A1 dodajemy formułę HYPERLINK wg schematu:


Z niewiadomych przyczyn formuła HIPERŁĄCZE zwracać może błąd dla powyższej konstrukcji dlatego też warto od razu obudować ją w formułę JEŻELI(CZY.BŁ(...)) (wskazówka: formuła JEŻELI.BŁĄD() niekoniecznie sprawdza się w tej sytuacji co warto przetestować).
Ostatecznie więc do komórki B1 wpisujemy następującą formułę wyzwalającą ukrywanie:


Ostateczny układ arkusza mógłby wyglądać jak na poniższym zrzucie ekranu. Najechanie muszą na komórkę A1 odkrywa prostokąt z komunikatem. Ukrywanie prostokąta wyzwalane jest przez najechanie myszą na komórkę B1.


Wskazówki i uwagi końcowe:

 • warto zwrócić uwagę, że zatrzymanie myszy nad komórkami A1 i B1 powodują nieustanne wywoływanie utworzonej funkcji UDF co nie jest zbyt efektywne
 • niestety nie udało mi się stworzyć mechanizmu autoukrywania kształtu po opuszczeniu komórki A1 bez najechania na komórkę B1. Funkcja nie wyzwala zdarzeń ani polecenia Application.OnTime.
 • Inspiracją do stworzenia niniejszego wpisu były przykłady znalezione w sieci. Tu chciałbym jednak polecić Waszej uwadze doskonały arkusz oparty o podobne rozwiązanie, który prezentuje okresowy układ pierwiastków. Pod tym linkiem znajdziecie zarówno gotowy przykład pliku Excela jak również prosty filmik prezentujący działanie tego narzędzia.