środa, 27 listopada 2013

Dynamiczne wymiary tablicy wielowymiarowej

Zgodnie z definicją dynamiczna tablica wielowymiarowa może zmienić swój rozmiar (ilość elementów) tylko w zakresie ostatniego jej wymiaru. Jeżeli więc zdefiniujemy naszą tablicę następująco:


to redefinicja wymiaru dotyczyć może tylko drugiego wymiaru, pierwszy wymiar zawsze pozostanie o stałej wielkości równej 1. Możliwe będą więc następujące dalsze procesy:


Możemy jednak stworzyć tablicę wielowymiarową jako złożenie dwóch tablic. W sytuacji tej każdy element tablicy głównej zawierał będzie tablicę podrzędną. Tak mógłby wyglądać zapis takiego rozwiązania:


Jak widać w powyższym przypadku wymiar tablicy głównej można swobodnie zmieniać jak również elementy tablicowe w jej wnętrzu mogą również posiadać różne wymiary. Rozwiązanie to posiada jednak swoje wady, z których części można zaradzić, o czym w dalszej części wpisu.

Wadą pierwszą jest to, że o ile w przypadku pierwszej tablicy dany element pobieramy korzystając z zapisu:


o tyle w drugim przypadku zapis ten jest następujący:


O ile z powyższym w większości przypadków radzimy sobie bez problemu, o tyle problem zasadniczy pojawia się w sytuacji, gdy próbujemy przenieść tablicę do komórek Excela. Dla powyższych przypadków (indeks wymiaru tablic to 2) zapisy te będą następujące:


Chcąc rozwiązać problem dot. tablicy myArrayB i skutecznie przenieść jej wartości do zakresu komórek arkusza wystarczy tablicę tą dwukrotnie transponować. Poniższa instrukcja umożliwia prawidłowe wykonanie tej operacji:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz